Kalendarium

KALENDARIUM SEPTEMBER - DECEMBER 2020

 

 TORSDAG 27 OKTOBER 2020 SKOV:s ÅRSMÖTE. GENOMFÖRS PER CAPSULSAM      
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

     

                                                       

    Konsertintroduktionerna äger rum i Vänföreningens regi i repsalen, Konserthuset. Fri entré!