Kalendarium

 KALENDARIUM JANUARI - MAJ 2018    

Tisdag 23 januari                kl 18.00         Kurs i musik med Kjell Nytting

Torsdag 25 januari              kl 18.00         Konsertintroduktion           Linn Elvkull

Torsdag 8 februari              kl 18.00         Konsertintroduktion           Jan Hagenfeldt

Onsdag 14 februari             Mitt-i-musiken, samling Konserthuset kl 9.45

Torsdag 15 februari            kl 18.00         Konsertintroduktion           Olof Ericsson

Lördag 3 mars                    kl 14.00         Konsertintroduktion           Kjell Nytting

7 – 12 mars                         Resa till Madrid, se bilaga

Torsdag 8 mars                   kl 18.00         Konsertintroduktion           Kjell Nytting

Lördag 7 april                     Resa till Wermland Opera och Läderlappen, se nästa brev

Onsdag 11 april                  Mitt-i-musiken, samling Konserthuset kl 9.45

Lördag 14 april                   kl 14.00         Konsertintroduktion           Jan Hagenfeldt

Lördag 14 april                   Besök av Wermland Operas Orkestervänner, inbjudan i nästa brev

Lördag 28 april                   Kl 14.00        Konsertintroduktion           Peter Appelros

Onsdag 2 maj                     Wiener Philharmoniker      Stockholms Konserthus

Lördag 5 maj                      Kl 14.00        Konsertintroduktion           Jan Hagenfeldt                                          Utdelning av SKOV:s stipendier 

   
     
     
     
    Konsertintroduktionerna sker i Vännernas regi i Repsalen. Fri entré