Vill du bli medlem?

Öka din kontaktyta med musiken och gör nytta samtidigt.

- bli medlem i Vännerna!

Vänner är bra att ha. Tänk då att ha så många vänner att de bildar en förening. Det har Svenska Kammarorkestern i Örebro!

Svenska Kammarorkestern håller hög internationell klass och är numera lika känd utanför Sverige som här hemma. Genom världsomfattande turnéer och en omfattande mängd skivinspelningar har orkestern gjort sig känd, aktad, omtyckt och efterfrågad. Dessutom har orkestern gett namnet Örebro en respektfull innebörd inom musikkretsar.

 

Ditt medlemskap är värdefullt för orkestern…

Vännerna är en ideell förening med ändamålet att stödja orkestern och dess musiker. Det sker genom stipendier som delas ut årligen till enskilda musiker eller till delar av orkestern.

… och för dig

Se här några smakprov på föreningens verksamhet

→    Medlemskvällar med möten med musiker ur orkestern under lättsamma former

→    Medlemsblad med information om föreningens aktiviteter

→    Musikresor som arrangeras till konsert- och operascener på andra platser i Sverige och utomlands

→    Rabatt på resor i samarrangemang med vår researrangör 

→    Introduktioner till varje abonnemangskonsert


Hur blir man medlem?

Det är enkelt. Sätt in årsavgiften på bankgiro 459-2754. Ange namn, adress och gärna e-postadress. Årsavgiften är 200:- per person och år,  50:- för studerande. För företag som vill stötta Vännerna är minimibeloppet 2 000:- för reklamplats med egen logga i samtliga medlemsbrev under spelåret. Årsavgifterna avser spelår höst – vår.