Styrelse

Styrelsen väljs årligen av årsmötet och skall enligt stadgarna bestå av minst fyra och högst sju ledamöter. Till styrelsens sammanträden adjungeras representanter för orkesterledning och musiker. Styrelsen sammanträder 6 – 7 gånger per verksamhetsår.

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 – 2020

Kjell Nytting, ordförande
Vanja Ersmark, vice ordförande och sekreterare
Marcia Gerhardsson, kassör
Tord Hellmark, klubbmästare
Christina Hjorth Aronsson, vänbrevsansvarig
Kerstin Persson, medlemsregisteransvarig
Ingeborg Rydin, klubbmästare


Till styrelsen adjungeras även
Olof Ericsson, representant för musikerna
Gregor Zubicky, orkesterledning

Lämna gärna synpunkter, idéer och förslag till oss rörande Vänföreningens arbete och insatser. Vill du kanske hjälpa till på något sätt eller anmäla nya Vänner.  Kontakta gärna Kjell Nytting eller någon annan i styrelsen. Klicka här för att kontakta styrelsen.